Jdi na obsah Jdi na menu
 Kulturní a spolkový dům


Slavnostní otevření dne 8. listopadu 2009

Podrobný program zde.


Den otevřených dveří

    V neděli 24. února 2008 si naši občané mohli poprvéprohlédnout zrekonstruované přízemí bývalé evangelické školy, která bude sloužit jako centrum kulturní a spolkovou činnost našich občanů.
    Pár slov k historii. V roce 2002 tehdy nové zastupitelstvo zařadilo mezi své priority zřízení ZUŠ v Černilově, což bylo podpořeno i anketou mezi veřejností. Obec neměla prostory. Sbor evangelické církve vlastnil tuto nevyužitou budovu, čerstvě zapasanou jako nemovitá kulturní památka a naopak potřeboval finanční prosředky na dokončení rekonstrukce fary. Po oboustranně vstřícných jadnáních byla dohodnuta cena a podmínky a koupě byla v roce 2003 zrealizována. Krátce na to se podařilo získat od Královehradeckého kraje grant ve výši 100 tisíc Kč na opravu střechy, v celkové výši 450 tisíc Kč. Tím bylo zabráněno dalšímu chátrání. Následně byla provedena venkovní kanalizace a zabezpečení objektu proti vnitřní vlhkosti.
    Snaha o zřízení ZUŠ vyzněla z finančních důvodů naprázdno. Ve vyjádření MŠMT bylo uvedeno, že ministerstvo může vyhovět žádosti za podmínky, že KÚ Královehradeckého kraje vyřeší kompenzaci potřebných finančních prostředků v rámci kraje.
    Brzy se však ukázalo, že podobný prostor bude obec potřebovat pro spolky, které jednak prožívají svou renesanci a úplně nové vznikají. Z těch nových můžeme jmenovat především mateřské kluby. U násexistuje již druhým rokem mateřský klub pod názvem Dvoreček. Je velmi aktivní a neustále se rozvíjí. Navštěvují jej maminky s dětmi z Černilova i okolí. Obec jim poskytla na přechodnou dobu provizorní prostor v sokolovně. Tam se především z hygienických důvodů stala situace neúnosnou. Děti se v úterý batolili po jevišti v místech, kde v pátek při plese stál výčep. Proto zastupitelé schválili do rozpočtu 2007 částku 2,5 mil. č na zprovoznění přízemí budovy bývalé evangelické školy jako I. etapu rekonstrukce.
    Práce byly započaty počátkem loňského roku a ukončeny letos v únoru. Zednické a pomocné práce vykonali zaměstnanci obecní údržby a ostatní profese byly provedeny převážně řemeslníky či firmami z Černilova a blízkého okolí. Autorský dohled vykonával p. architekt Kramář a stavebního dozoru se ujala stavební komise obce.
    Touto etapou však práce na obnově celého objektuvčetně venkovních úprav nekončí.Byl dopracován projekt, jehož podobu včetně vizuace bylo rovněž možno shlédnout při slavnostním otevření. Celé řešení je pojato citlivě k charakteru stavby, při zachování historického rázu. Nyní se připravuje žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU.
    Vrátime-li se k možnosti současného využívání  opravené části, lze podotknout, že o nové prostory projevili rovněž zájem i naši důcodci, kteří se až dosud scházeli u myslivců. Své místo zde najde i mimiškolní zájmová činnost jako např. dramatický kroužek. Budou zde provozovány kurzy ručních prací (pletení košíků, výroba ze šustí, paličkování,...). K vidění byla i ukázka filmové kroniky obce, která má své kořeny od roku 1954 a nově, za pomoci pamětníků, bude přehledněji zpracována. Nejen k této produkci je sál v přízemí uzpůsobený.
    Své místo si, třebaže v jiné podobě, najde v opraveném objektu i původně zamýšlená ZUŠ.
     Věříme, že všichni, kteří si prohlédli nové prostory i kulturní program, odcházeli s vědomím, že i v naší obci vzniká místo, které bude sloužit k setkávání občanů. Místo, kde se lidé budou nejen potkávat, ale společně prožijí chvíle zábavy, něčemu se přoučí a něco nového poznají.
                                                                                                  Ze zpravodaje